Dopingdebat: Er nogle trænere og fitness influencers blevet for transparente?

Præstationsfremmende midler, som steroider, har altid været en varm kartoffel i sundheds- og fitnessindustrien. Hos PT Danmark mener vi, at vores trænere bærer et sundhedsfagligt ansvar, der rækker langt ud over personlig ambition eller udseende. Vi er glade for initiativer som DFNA (Danish Federation of Natural Athletes) og Naturlig Atlet, der er med til at vise en sund vej frem. Vi opfordrer til, at kommercielle aktører ser markedspotentialet i at hylde og støtte denne tilgang til fitness og sundhed.

Længe har der hersket en uigennemsigtighed omkring brugen af disse midler. Denne mangel på klarhed har ført til en kultur, hvor nogle trænere og influencere udnytter deres steroid-frembragte fysik til at sælge tjenester baseret på urealistiske kropsbilleder.

Overraskende nok har vi i de seneste år set en stigende åbenhed fra nogle trænere, online coaches og influencers omkring deres brug af steroider og andre præstationsfremmende midler. Mens vi værdsætter ærlighed og transparens, ser vi en farlig tendens her. Det er ikke bare at deres fysik er kunstigt forstærket, men at deres åbne kommunikation om brugen af disse midler indirekte inviterer til vejledning og rådgivning om doping.

Dette skaber en uhyggelig sammenhæng mellem misbrug af stoffer og succes inden for fitness, og vi frygter, at det kan være skadeligt og vildledende, især for de unge og uerfarne, der beundrer disse trænere og online coaches.

Hos PT Danmark stræber vi efter at skabe et sundt og bæredygtigt miljø for fitness. Vores medlemmer tager stærkt afstand fra brugen af præstationsfremmende midler. PT Danmark har et samarbejde med Anti Doping Danmark hvor man som registreret personlig træner (RPT) kan blive indkaldt til dopingkontrol. Vi er forpligtede til at promovere realistiske kropsbilleder og sunde træningspraksisser. Som vejledere har vi forståeligt nok ofte fokus på udseende, men vi ser det som vores ansvar at gøre det på en måde, der også fremmer generel sundhed, velvære og livslang læring. Vi skal bygge stærke hele mennesker!

Om vi tager præstationsfremmende midler er vores eget ansvar, men vi har et ansvar for ikke at inspirere andre til dette. Vi vil i den forbindelse  gerne give et par anbefalinger:

  • Hvis du som træner har bygget en krop på steroider, bør du nøje overveje, hvordan du kommunikerer, så du ikke inspirerer andre til brug af præstationsfremmende midler. Der er folk hos PT Danmark som i fortrolighed gerne diskuterer dette med dig, uanset om du er enig eller uenig i PT Danmarks etiske charter.
  • Hvis du som studio eller centerejer har trænere, der bruger doping og formidler deres træningsydelser hos jer, bør du som minimum have en strategi for at håndtere det ansvarligt, så andre ikke bliver eksponeret for doping. Allerhelst en strategi imod at have trænere ansat, der bruger doping. Dette er særligt vigtigt, hvis der er mange børn og unge medlemmer.
  • Hvis du faciliterer trænere eller online coaches via software, bør du også overveje, om I kan forbedre jer. Jeres trænere, ligesom andre personlige trænere, kan for eksempel opnå en uvildig kvalitetssikring ved at blive registrerede personlige trænere hos PT Danmark. Trustpilot anbefalinger er ikke tilstrækkelige garanti.