Nyhedsbrev

Du behøver ikke være medlem for at abonnere på nyhedsbrevet.

Søg og tjek om en træner er medlem Registreret Personlig Træner ordningen

Bestyrelsen godkender alle medlemmer i overenstemmelse med PT Danmarks formål. Kun trænere som lever til formålet vil blive profileret som registreret personlig træner.

Med venlig hilsen bestyrelsen

Trænerens forpligtelser

Registrerede personlige trænere (RPT'er) forpligter sig til at agere i overensstemmelse med PT Danmarks etiske charter.

Forretningspraksis

PT Danmark bakker op om en professionel, etisk forsvarlig og lovlig forretningspraksis i trænings- og kostvejledning.

Content- og Markedsføringspraksis

Man er transparent om ansatte, undgår “Idealized body imagery”, bruger ikke transformationsbilleder i afklædt tilstand, forstår at kommunikerer realistiske kroppe ift indsats/erfaring, bruger original til branding og markedsføring (pkt 2, etisk charter)

Arbejds- og ansættelsesforhold

PT danmark mener at kost- og træningsvejledning skal kunne være et bæredygtigt arbejde og produkt. Omend dette er et sensitivt emne for arbejdsgiver, vil PT Danmark gerne samarbejde om at fremme bæredygtigheden.

Doping

Det er PT Danmarks standpunkt at personlig træning ikke er foreneligt med at være dopet. Den personlige træner påvirker miljøet omkring sig selv og navnlig sine klienter. På samme måde er der mange års eksempler på at den dopede krop bruges som en slags (vildledende) dokumentation for ejerens kompetencer

Inklusivitet

PT Danmark støtter op om en PT praksis, hvor man tager hensyn til og ikke forskelsbehandler på baggrund af folks, alder, køn, seksualitet, vægt, etnicitet osv.

Billed- og videomateriale

Klienten skal godkende før man tager billeder eller video, klienten giver samtykke før deling, klienten kan tilbagetrække godkendelse af brug af billed- og videomateriale på hjemmeside eller sociale medier.