Nyhedsbrev

Du behøver ikke være medlem for at abonnere på nyhedsbrevet.

Årsregnskab

Årsrapporter

Der udarbejdes hvert år en årsrapport på baggrund af foreningens regnskab for det forgangne år i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser og foreningens vedtægter. Som som medlem modtager du årsrapporten i forbindelse med indkaldelse til den årlige ordinære generalforsaling.

PT Danmark er en frivillig forening. Alt overskud skal komme foreningens formål og medlemmer tilgode.