🚨 Servicemeddelelse: Det aldrig været et krav at alle medlemmer følger det etiske charter – Læs vores uddybning!

Formålet med et etisk charter er at kvalitetssikre de registrerede personlige trænere (RPT). Hørt det før? Før du stopper, så læs lige videre.

Formålet med kvalitetssikringen er at skabe tryghed hos PT-kunderne, ligesom i alle mulige andre brancher hvor man har et etisk charter eller “professional code of conduct”. Vi har dog modtaget meget kritik for det, da det opleves som overdrevet restriktivt og noget af den kritik kan meget vel være berettiget. 

Det etiske charter er et pejlemærke for, hvad bestyrelsen i PT Danmark (og dem, der har skrevet til bestyrelsen) mener er nødvendigt, for at personlig træner erhvervet kan modnes og anses som et mere voksent job og ydelse og ultimativt for at personlige trænere også kan ses som samarbejdspartnere ifm sundhedsydelser. Hvis man gerne vil tages seriøst af andre, kræver det også at man udviser noget ansvar på en eller anden måde. En af de måder man kan gøre det er ved at tilslutte sig et etisk charter, som sætter nogle rammer op for de ydelser man leverer.

Vi er i gang med at bløde det etiske charter op!

Da vi startede PT danmark var det mere idealistisk (for hele arbejdsgruppens perspektiv) og der skete nogle ting i branchen, som kaldte på en form for regulering. Vi er dog blevet lidt mere pragmatiske, ligesom at der også er faldet lidt mere ro over branchen. Vi er derfor også ved at undersøge at hvilke punkter i det etiske charter, der gør mest “ondt” som en del af en overvejelse af hvordan det etiske charter kan blødes op.

Som almindeligt medlem af PT Danmark er det ikke et krav at man følger det etiske charter

Vi er opmærksomme på, at der er personlige trænere derude, der tror at man ved almindeligt medlemskab er forpligtet til at overholde det etiske charter og derfor ikke ser medlemskab som en mulighed, da de er uenige i dele af det etiske charter. Dette kunne fx være bodybuildere, der bruger steroider, eller dem, der anvender afklædte før/efter billeder i markedsføring. Dér vil vi gerne understrege at medlemskab af PT danmark ikke kræver at man følger det etiske charter. Det er kun et krav for trænere der vil tilmeldes RPT ordningen. Som almindeligt medlem forventes det blot at man i et  eller anden omfang bakker op om det etiske charter. 

Har du spørgsmål? Skriv og spørg

De fleste trænere vil gerne bare gøre branchen bedre. Vi er åbne for, at der findes forskellige meninger om, hvordan dette bedst gøres, og vi inviterer gerne til dialog om dette. Vores mailbokse står altid åbne for dialog. Vi ønsker selvfølgelig, at flest muligt med tiden vil bakke op om det etiske charter.

God dag
Bestyrelsen
[email protected]

Anders, [email protected]
Emil, [email protected]
Ivalo, [email protected]
Peter, [email protected]
Thomas, [email protected]