Nyhedsbrev

Du behøver ikke være medlem for at abonnere på nyhedsbrevet.

Indkaldelse af Registreret personlig træner til dopingkontrol

Samarbejde mellem PT Danmark og Anti Doping Danmark

Som Registreret personlig træner (RPT) kan man blive indkaldt til dopingkontrol, der udføres af Anti Doping Danmark (ADD). Selve prøveafgivelsen følger ADD’s procedure for dopingkontrol i fitnesscentre. Indkaldelsen og rammerne varierer dog herfra.

ADD har adgang til PT Danmarks RPT-medlemsdatabase, og ADD udvælger herigennem RPT’ere til dopingkontrol. ADD arbejder målrettet og indkalder kun relevante personer.

Procedure for dopingkontrol

Dopingkontrol for en RPT skal finde sted inden for 24 timer fra indkaldelsen (kontroldøgnet).

RPT’ere udvælger på forhånd en adresse, hvor en dopingkontrol kan foregå. Dette vil for det meste være på hjemmeadressen eller i et fitnesscenter, som samarbejder med ADD.

Hvis RPT’en arbejder i et fitnesscenter, som ikke samarbejder med ADD, kan en dopingkontrol ikke foregå her, også selvom RPT’eren giver tilladelse hertil. Indkaldelse og prøveafgivelse følger understående trin:

 1. ADD udvælger kandidat til dopingkontrol
 2. I tidsrummet kl.8.00-10.00 på kontroldøgnet indkalder ADD RPT til dopingkontrol via mail (indkaldelsesmail sendes cc til PT Danmark) og telefonopkald. 
 3. Tidspunktet for afsendelse af indkaldelsesmail er indkaldelsestidspunktet, og dopingkontrol skal herefter udføres indenfor 24 timer (kontroldøgnet).
 4. Inden for 8 timer fra indkaldelsestidspunktet skal RPT’en besvare enten indkaldelsesmail eller telefonopkald med henblik på at aftale tid og sted for dopingkontrol. Hvis RPT ikke besvarer indkaldelsesmailen eller telefonopkaldet, vil ADD foretage yderligere to opkald i løbet af de 8 timer med henblik på at skabe kontakt til RPT’en.
 5. Når kontakt er etableret med RPT’en, aftales tid og sted for dopingkontrol. Dopingkontrollen skal være gennemført inden for 24 timer fra indkaldelsen.
 6. ADD’s fitnesskonsulent ankommer på aftalte tid og sted og skal identificere sig med ADD id-kort.
 7. Fitnesskonsulenten vil følge ADD’s procedure for dopingkontrol og orientere RPT’en herom (https://www.antidoping.dk/doping/dopingkontrol).

Undladelser

Såfremt et af følgende punkter gør sig gældende betragtes RPT’en som at have undladt at deltage i dopingkontrol, og den aftalte procedure mellem PT Danmark og ADD for overtrædelse af antidopingreglerne igangsættes.

 1. I tilfælde af at RPT’en ikke er kontaktbar inden for 8 timer fra indkaldelsestidspunktet, betragtes RPT’en som at have undladt at deltage i dopingkontrol.
 2. Hvis RPT undlader at gennemføre dopingkontrollen.
 3. Hvis RPT undlader at acceptere indkaldelsen.
 4. Hvis RPT’en ikke er at finde på det aftalte sted og tid, vil ADD’s fitnesskonsulent forsøge at ringe til RPT’en. Hvis der opnås kontakt og RPT’en kan være på det aftalte sted inden for 20 minutter gennemføres kontrollen, hvis dette ikke er muligt, afsluttes kontrollen og den aftalte procedure mellem PT Danmark og ADD for overtrædelse af antidopingreglerne igangsættes. Er det ikke muligt at opnå kontakt til RPT’en venter fitnesskonsulenten i 20 minutter. Hvis ikke RPT’en ankommer inden for 20 minutter, afsluttes kontrollen og den aftalte procedure mellem PT Danmark og ADD for overtrædelse af antidopingreglerne igangsættes.

Procedure ved dopingsag

ADD opretter en sag, når der konstateres en overtrædelse af antidopingreglerne. Dette kan være en positiv prøve, en undladelse, hvis RPT udviser adfærd, der forsøger at undergrave dopingkontrolproceduren, samt ved salg og fremstilling (den fulde liste findes i §5 i Samarbejdsaftalen mellem Anti Doping Danmark og PT Danmark).

ADD vil altid forsøge at belyse en sag fra flere sider, før der træffes afgørelse. Det er PT Danmark der i sidste ende har ansvaret for at træffe afgørelsen.

I forbindelse med behandlingen af en dopingsag, vil RPT’en altid få mulighed for at blive hørt, hvilket sker skriftligt. En dopingafgørelse kan ligeledes appelleres, således at man har adgang til at få prøvet sin sag to gange. Dette er med til at sikre, at RPT’en ikke sanktioneres uberettiget.

Sanktionering

Overtrædelse medfører sanktionering som følger:

 • Udelukkelse i 2 år fra alle trænings- og fitnessaktiviteter i fitnesscentre, der er medlem af Dansk Fitness og Helse Organisation eller har en individuel samarbejdsaftale med ADD, og alle aktiviteter, der er omfattet af Dopingreglement for motionsidræt og hvilket som helst lønnet og ulønnet hverv i foreninger og selvejende institutioner under Dansk Firmaidrætsforbund, DGI og Danmarks Idrætsforbund samt være RPT hos PT-Danmark.
 • 4 år fra alle aktiviteter, der er omfattet af de Nationale antidopingregler, herunder deltage i konkurrencer, aktiviteter og opvisning, som er godkendt eller arrangeret af Danmarks Idrætsforbund, specialforbund som er medlem af Danmark Idrætsforbund og specialforbundenes internationale forbund.

Ved andengangsovertrædelse skal der ske udelukkelse i 4 år fra de ovenover anførte aktiviteter samt fra aktiviteter, der er omfattet af de Nationale antidopingregler.

Ved tredjegangstilfælde kan der ske udelukkelse for bestandig fra de ovenover anførte aktiviteter samt fra aktiviteter, der er omfattet af de Nationale antidopingregler.