Evaluering af ADD samarbejde og webinar

Her i marts 2022 afholdte vi vores første webinar med Anti Doping Danmark (ADD), og vi holder endnu et webinar til september.

Vi har i PT Danmark den opfattelse at doping og personlig træning ikke er forenelige. Samarbejdet med Anti Doping Danmark er ikke til for at jagte eller mistænkeliggøre vores medlemmer, men for at sikre og stå for et fokus på sund tilgang til træning og krop.

De fleste kender Anti Doping Danmark for at være dem som tester for doping, men færre ved at de også laver forebyggende aktiviteter, både i form af uddannelse og i dialogen omkring og fremhævelsen af dopingproblematikken. Det gør de også internt i PT Danmark.

Muligheden for dopingkontrol i PT Danmark er det med til at give vores Registrerede Personlige trænere rygdækning. En Registreret Personlig Træner (RPT) skal nemlig være en kvalitets-garanti. Hvert år aftaler vi sammen med Anti Doping Danmark hvor mange doping test de skal foretage på vores medlemmer. Da 2022 er første år, har vi foreløbigt besluttet at foretage 4 doping test.

Unge og doping

På webinaret lagde Anti Doping Danmark desuden vægt på den personlige træner som en vigtig rollemodel, særligt overfor de unge. Anti Doping Danmark ved at børn i alderen fra 10 til 15 år begynder at danne sig nogle ideer om hvordan deres krop skal se ud og virke. Der lægges et pres på unge, og presset kan ske både tilsigtet og utilsigtet fra deres omverden. Det kommer især med de sociale medier, men også i fitnesscentret hvor der er et stort fokus på kroppens udseende, fremfor præstationsevne og et særligt fokus på en meget muskuløs krop. Fitnesscentrene er i vid udstrækning samlingspunkter for en helt særlig kropskultur.

Når unge voksne i alderen 20-30 år begynder på doping, så er det oftest på baggrund af et ønske om at ligne deres rollemodeller, som de har set op til i flere år. 
Vi mener derfor at en ansvarlig personlige træner skal være denne rolle bevidst og forstå hvordan de selv potentielt påvirker omverden. Samarbejdet med Anti Doping Danmark handler således primært om hvordan vi kan blive bedre rollemodeller. Det er i tråd med de pågående overvejelser hos PT Danmark om hvordan man som træner har en etisk forsvarlig praksis.

Skrevet af 
Emil Sørensen (bestyrelsesmedlem)
Thomas Schaer (medlem)

Næste webinar bliver til efteråret. Vi håber at se så mange medlemer som muligt 🙏
Du kan som medlem tilmelde dig her.

Læs om doping kontrollen:
https://ptdanmark.dk/page/antidopingdanmark
https://www.antidoping.dk/doping/dopingkontrol