Nyhedsbrev

Du behøver ikke være medlem for at abonnere på nyhedsbrevet.

PT danmark skaber fundament for trænere

Større troværdighed og opfattet professionalisme omkring hvervet som personlig træner og ydelsen personlig træning betyder flere trænere kan få arbejde.

PT danmarks ressourcer er i øjeblikket rettet mod at sikre personlig træning momsfritagelse.

Registeret Personlig trænere (RPT)
Checkmark badge

Mærkeordning

Den Registrerede Personlig Træner (RPT) lever op til en etisk charter, der definerer rammerne for hvad PT Danmark betragter som god praksis.
Business Badge

Forretningsudvikling

Vi tillbyder en række værktøjer og muligheder for at hjælpe personlige trænere med at udvikle deres forretninger.
Megafon Badge

Politisk indflydelse

Personlig træning kan gøre en positiv forskel i folkesundheden. Vi arbejder på at dette tilgodeses af samfund og politikkere på flere parametre.

Tilmed dig vores nyhedsbrev

Du behøver ikke være medlem for at abonnere på nyhedsbrevet.

Vi er en Non-profitorganisation

Dit medlemskontigent investeres i det som medlemmerne efterspørger: mærkeordningen, udvikle kendskaben til kvalitetsikret personlig træning,  etc. Derudover drives foreningen af en frivillig bestyrelse samt adskillige personer med nær tilknytning til branchen. 

Vores fokus er
på kvalitetssikring

Mærkeordningen er prioritet nummer 1, men der arbejdes også på at etablere udvalg, der fokuserer på fagforening, pension, forsikring, samt juridisk-, økonomisk- og salgsrådgivning for personlige trænere.

Vi brænder for en mere transparent og kompetent branche

Vi styrker professionelle og etiske trænere, samt fremmer bæredygtige arbejdsforhold og afstandtagen fra doping. Vi tilbyder en offentlig søgbar database for registrerede trænere trænere der lever op til PT Danmarks etiske charter.

Arbejdsgiver eller ejer af studio?

Vi tilbyder virksomheder der vil formålet en GRATIS registrering.
Virksomheden bliver synlig hos PT Danmark, samt viser sine ansatte eller lejere at de anbefaler dem af blive registreret.
Virksomheden kan bestille klistermærke-badge som kan opsættes i entreen.

Læs mere her: Virksomhedstilmelding.

0 +

Frivillige

0 +

Trænere

0 +

Centre/studios

Klar til at blive medlem?

Alle  kan opstarte et medlemskab hos PT danmark.