Nyhedsbrev

Du behøver ikke være medlem for at abonnere på nyhedsbrevet.

Vi arbejder for at fremme professionelle og etiske trænere i branchen

Registeret Personlig træner (RPT) er en mærkeordning som skal sikre forbrugeren en uafhængig garanti på hvilken ydelser der leveres.

Registeret Personlig trænere (RPT)
Checkmark badge

Mærkeordning

Den Registrerede Personlig Træner (RPT) lever op til en etisk charter, der definerer rammerne for hvad PT Danmark betragter som god praksis.
Business Badge

Forretningsudvikling

Vi tillbyder en række værktøjer og muligheder for at hjælpe personlige trænere med at udvikle deres forretninger.
Megafon Badge

Politisk indflydelse

Personlig træning kan gøre en positiv forskel i folkesundheden. Vi arbejder på at dette tilgodeses af samfund og politikkere på flere parametre.

Tilmed dig vores nyhedsbrev

Du behøver ikke være medlem for at abonnere på nyhedsbrevet.

Vi er en Non-profitorganisation

Dit medlemskontigent investeres i det som medlemmerne efterspørger: mærkeordningen, udvikle kendskaben til kvalitetsikret personlig træning,  etc. Derudover drives foreningen af en frivillig bestyrelse samt adskillige personer med nær tilknytning til branchen. 

Vores fokus er
på kvalitetssikring

Mærkeordningen er prioritet nummer 1, men der arbejdes også på at etablere udvalg, der fokuserer på fagforening, pension, forsikring, samt juridisk-, økonomisk- og salgsrådgivning for personlige trænere.

Vi brænder for en mere transparent og kompetent branche

Vi styrker professionelle og etiske trænere, samt fremmer bæredygtige arbejdsforhold og afstandtagen fra doping. Vi tilbyder en offentlig søgbar database for registrerede trænere trænere der lever op til PT Danmarks etiske charter.

Arbejdsgiver eller ejer af studio?

Vi tilbyder virksomheder der vil formålet en GRATIS registrering.
Virksomheden bliver synlig hos PT Danmark, samt viser sine ansatte eller lejere at de anbefaler dem af blive registreret.
Virksomheden får tilsendt et klistermærke-badge som kan opsættes i entreen.

Skriv til [email protected]

 

0 +

Frivillige

0 +

Trænere

0 +

Centre/studios

Klar til at blive registreret?

Alle  kan opstarte et medlemskab og blive en del af fællesskabet, få adgang til medlemsfordele og bidrage til en mere organiseret branche. Ydermere kan man som træner anmode om at blive Registreret Personlig Træner. Dette forudsætter, at du lever op til PT Danmarks vedtægter og etiske charter.